top of page

Artiesten die willen optreden in Salon de IJzetstaven kunnen zich met hun voorstel wenden tot salon@egonschrama.nl.  De Salon selecteert voorstellingen die passen bij onze programmatische voorkeur voor jazz/impro en klassieke muziek uit de 20e en 21e eeuw. Volgens onze financiële formule huren artiesten het podium voor een bedrag per bezoeker.  Dus hoe meer bezoekers, hoe hoger de inkomsten voor de artiesten en de huurinkomsten voor de Salon.  Publiciteit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De Salon kondigt de voorstellingen aan via onze mailinglist met circa 1200 email-adressen. 

 

Voor het gebruik van de ruimte voor try-outs, repetitieruimte en opnamestudio rekent de IJzerstaven een non commercieel tarief als bijdrage in de kosten van de ruimte en faciliteiten.

Would you also like to perform at Salon de IJzerstaven?

Artists who want to perform in Salon de IJzetstaven can send their proposal to salon@egonschrama.nl. The Salon selects performances that match our programmatic preference for jazz/impro and classical music from the 20th and 21st centuries. According to our financial formula, artists rent the stage for an amount per visitor. So the more visitors, the higher the income for the artists and the rental income for the Salon. Publicity is a shared responsibility. The Salon announces the performances via our mailing list with approximately 1200 email addresses.

 

For the use of the space for try-outs, rehearsal space and recording studio, the IJzerstaven charges a non-commercial rate as a contribution to the costs of the space and facilities.

Ook optreden bij Salon de IJzerstaven?

de ijzerstaven theatervoorstelling creatief.jpg
bottom of page