top of page
Stichting
Salon de IJzerstaven 

HOOFDLIJN BELEID

In 2020 is Stichting Salon de IJzerstaven opgericht om de culturele activiteiten in het pand de IJzerstaven op het Amsterdamse Bickers eiland te ondersteunen en te waarborgen.  Het gaat de stichting om het continueren van een laagdrempelig, informeel en flexibel cultureel podium, met ruimte voor het experiment, kruisbestuiving en kweekvijver. 

 

Het podium is kleinschalig en kan tegen lage kosten werken, mede door een trouwe groep vrijwilligers, onder leiding van atelier eigenaar Egon Schrama. Toch brengt het podium allerlei kosten met zich mee die niet alleen uit de kaartverkoop gedekt kunnen worden.  Er vinden circa 20 voorstellingen per jaar plaats. 

De Salon heeft de afgelopen jaren een bescheiden subsidie gehad van de Gemeente Amsterdam. Na een aanvankelijke poging een grotere subsidie te verkrijgen , heeft het bestuur daar vooralsnog van afgezien vanwege de vele haken en ogen die aan een dergelijke subsidie kleven. De vrijheid en flexibiliteit in programmeren, het behouden van de informele sfeer en de kleinschaligheid waren ons te lief. Het bestuur heeft daarom in 2022 besloten om ondersteuning in de vorm donaties te bevorderen. Donaties van diegenen die houden van de concerten en voorstellingen, en het bestaan van de Salon als theater in de buurt waarderen. Een succesvol benefietconcert en kunstveiling in 2022 voor de Salon vormden de eerste stappen op dit pad. 

HOE KUNT U FINANCIEEL STEUNEN?

Het podium brengt kosten met zich mee die niet alleen uit de kaartverkoop en vrijwilligerswerk gedekt kunnen worden. In 2020 is Stichting Salon de IJzerstaven opgericht om de culturele activiteiten in de IJzerstaven te ondersteunen en te waarborgen. Daarbij zou uw hulp fantastisch zijn. Hoe kunt u helpen?

 

1.  Doneer spontaan een bedrag 

Dat kan op rekening NL 72 INGB 0007 7912 19, t.n.v. Stichting Salon De IJzerstaven, Amsterdam. Onder vermelding van “donatie”. 

 

2. Wordt vriend 

Voor € 250 per jaar steunt u Salon de IJzerstaven structureel en heeft u gratis toegang tot vier voorstellingen per jaar.

 

3. Meldt u aan als sponsor

Vanaf € 1000 per jaar voor een periode van drie jaar heeft u gratis toegang tot 10 voorstellingen per jaar, krijgt u een uniek door Egon Schrama gemaakt IJzerstaven-speldje en kunt u het theater een keer in de periode van drie jaar voor eigen activiteiten gebruiken.     

De stichting heeft de culturele ANBI-status. Giften zijn onder bepaalde condities voor 125% aftrekbaar. U dient uw gift jaarlijks voor minimaal 5 jaar toe te zeggen. 

Let op, bij fiscale aftrek kunt u geen gebruik maken van de bovengenoemde tegenprestaties. 

Heeft u vragen of een ander idee?

Neem contact op met Jos Huber

06 12828761 of 020 622 40 37

jhuber@xs4all.nl of salon@egonschrama.nl

 

Stichting Salon De IJzerstaven, Amsterdam

IBAN NL 72 INGB 0007 7912 19

 

 

DOCUMENTEN

DOELSTELLING

ACTIVITEITENVERSLAG 2020

ACTIVITEITENVERSLAG 2021

ACTIVITEITENVERSLAG 2022

JAARCIJFERS 2020-2022

TOELICHTING FINANCIEEL

JAARVERSLAG

Jaarcijfers 2023.pdf

Toelichting financieel jaarverslag 2023

Activiteitenverslag IJzerstaven 2023

OVERIG

KVK:  80405703

Fiscaal nummer RSIN:  861661394

Bankrekening: NL72INGB 0007791219

Kantooradres: Stichting Salon de IJzerstaven, 

Grote Bickersstraat 17-1

1013KN Amsterdam

De stichting heeft de culturele ANBI-status.

 

BESTUUR

Jos Huber (voorzitter) 

Koosje Wolf (penningmeester)

Paul van Dijk (secretaris)

Carel Helder (lid)

De  bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. 

COMITE VAN AANBEVELING

Albert van Veenendaal, docent HKU, componist/pianist

Sandra Rottenberg, programmamaker, talkshow host 

Michael de Roo, voormalig directeur Nederlands Danstheater en Circle ensemble

Nico Bes, voormalig manager stichting STEIM

Jos de Putter, documentairemaker/producent, beeldend kunstenaar

Gerben de Jong, voormalig Nederlands ambassadeur

Susanna von Canon, jazz impresariaat

Blijf op de hoogte! Abonneer je op onze nieuwsbrief

Bedankt voor het abonneren!

bottom of page